Polityka plików cookie

  1. Plik cookie to plik tekstowy, który przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze lub na innym urządzeniu mobilnym, na którym Użytkownik przegląda stronę Serwisu Urodaportal.pl. Z każdym kliknięciem na link w Serwisie lub wysłaniem formularza, plik cookie odsyłany jest do Serwisu. W ten sposób informacje w nim zapisane są dostępne dla Serwisu Urodaportal.pl.
  2. Pliki cookie dzieli się na sesyjne i trwałe. Bez względu na ich podział pozostają na komputerze Użytkownika przez określony czas. Sesyjne usuwane są z komputera po zamknięciu przeglądarki internetowej. Trwałe pozostają zapisane na dłużej, np. na rok.
  3. Pliki cookie, których termin ważności upłynął są automatycznie usuwane przez przeglądarkę internetową. W każdym momencie Użytkownik może sam usunąć pliki cookie korzystając z zaawansowanych opcji przeglądarki internetowej lub też wyłączyć przyjmowanie plików cookie na stałe. W takim przypadku pliki cookie pochodzące z Serwisu Urodaportal.pl nie zostaną zapisane na komputerze Użytkownika. Blokada niektórych plików cookie może jednak doprowadzić do nieprawidłowego działania Serwisu i braku dostępu do niektórych funkcji Serwisu. Użytkownik potrzebujący obszerniejszych informacji na temat plików Cookiem oraz możliwości ich blokowania i usuwania może zapoznać się z treścią sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  4. Wystawcą części plików cookie jest Serwis Urodaportal.pl. Istnieją też pliki cookie wystawiane przez zewnętrze systemy statystyk wykorzystania Serwisu oraz pliki cookie wystawiane przez naszych partnerów handlowych świadczących usługi marketingowe.
  5. Dzięki trwałym plikom cookie istnieje możliwość prezentowania treści bardziej dopasowanych do preferencji każdego Użytkownika. W trwałym pliku cookie zapisane są np. ostatnio przeglądana lokalizacja w Serwisie. Dzięki temu, kiedy Użytkownik wraca po jakimś czasie do Serwisu, zostanie mu wyświetlona oferta z ostatnio przeglądanej lokalizacji. W trwałych plikach cookie zapisane są także informacje statystyczne, np. o tym, które strony w Serwisie przeglądał Użytkownik. Informacje te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. W sesyjnych plikach cookie jest przechowywana informacja o sesji w Serwisie. Na tej podstawie można stwierdzić czy Użytkownik jest zalogowany. Dzięki tym plikom Użytkownik może np. wyświetlić zakładkę Moje konto. Pliki cookie naszych partnerów handlowych świadczących usługi marketingowe służą do personalizacji treści reklamowych prezentowanych Użytkownikowi na podstawie przeglądanych przez niego ofert w Serwisie.
  6. Niezależnie od terminu ważności, czy wystawcy pliku cookie, nie są  w nim zapisane jawnie żadne dane osobowe Użytkownika. Dopiero po poprawnym zalogowaniu się w Serwisie następuje powiązanie cookie sesyjnego z danymi osobowymi wprowadzonymi przez Użytkownika w momencie rejestracji. Dane te jednak nie są wprost zapisywane w pliku cookie, a w związku z tym nie są w żaden sposób utrwalone na komputerze Użytkownika.

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 01.12.2016r.