Polityka prywatności

 1. Jakiekolwiek pojęcia użyte w niniejszym dokumencie, które nie zostały zdefiniowane odrębnie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych” jest Gentleman Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Strumykowej 24B/6, 65-001 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000622600, NIP: 9731030919, REGON: 364673518.
 3. Dane osobowe Użytkowników oraz osób, które korzystają z usługi „newsletter” są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 4. Zbiory danych osobowych Użytkowników oraz osób, które korzystają z usługi „newsletter” zostały zgłoszone do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podczas Rejestracji osoba, która zakłada Konto w Serwisie Urodaportal.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail. Użytkownik uzyskując po zalogowaniu dostęp do Konta może dowolnie modyfikować swój profil. Dodatkowo Użytkownik podając w polach edytowanych: nr telefonu komórkowego, imię i nazwisko wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Wyrażenie przez Użytkownika wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji zamówienia oraz komunikacji Użytkownika z Serwisem Urodaportal.pl, a także powierzane do przetwarzania Usługodawcom w celu realizacji Usług będących przedmiotem Rezerwacji.
 6. Dokonując Rezerwacji poprzez Serwis Urodaportal.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Zgoda udzielana jest w celu realizacji Rezerwacji i komunikacji z Serwisem Urodaportal.pl. oraz w celach marketingowych towarów i usług własnych oraz partnerów spółki Gentleman Sp. z o. o. Dane wprowadzane podczas Rezerwacji mogą być przetwarzane przez Usługodawców na podstawie umowy o powierzenie przetwarzana danych, ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi. Dodatkowo Użytkownicy, jeżeli wyrazili zgodę mogą, otrzymywać drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji albo dokonywania Rezerwacji adres e-mail, informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych oraz partnerów spółki Gentleman Sp. z o. o.
 7. Użytkownicy a także osoby, które nie skorzystały z Rezerwacji poprzez Serwis Urodaportal.pl mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail bezpłatnego newslettera od spółki Gentleman Sp. z o. o. Newsletter zawiera informacje handlowe dotyczące towarów lub usług własnych oraz partnerów Gentleman Sp. z. o. o.
 8. Zgoda na otrzymywanie newslettera może być wyrażona zarówno przy pierwszej Rezerwacji lub zakładaniu Konta, bądź poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu specjalnie do tego stworzonym. Dodatkowo zgoda taka może zostać udzielona w trakcie korzystania z Serwisu, gdy Użytkownik jest zalogowany na swoim Koncie bądź przegląda Serwis bez zalogowania. W swoim profilu użytkownik może odznaczyć lub zaznaczyć zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych w ramach komunikacji drogą elektroniczną.
 9. Administrator danych osobowych zapewnia Klientom oraz osobom, które korzystają z usługi „newsletter”, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Zmiany podanych danych osobowych Użytkownik można dokonać poprzez edycję i zapisanie nowych danych po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie Urodaportal.pl, edytując swój profil lub poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: zespol@urodaportal.pl
 10. Użytkownikowi oraz osobie, która korzysta z usługi „newsletter” przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych bez podawania przyczyny. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu Rejestracji, utrzymania Konta, oraz komunikacji z Serwisem Urodaportal.pl, a także zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: zespol@urodaportal.pl
 11. Osoba, która udzieliła zgody na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: zespol@urodaportal.pl . Po odwołaniu zgody informacje handlowe i „newsletter” nie będą wysyłane.
 12. Dane osobowe Użytkowników i osób korzystających z usługi „newsletter” mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 13. Na Stronach Serwisu, używane są pliki cookie. Więcej o plikach cookie w zakładce Polityka plików cookie.
 14. Dane osobowe Użytkowników oraz osób, które korzystają z usługi „newsletter”, są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne). W szczególności stosowane są systemy szyfrowania danych.

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 01.12.2016 r.